مدرسه ی ابتدایی ممکان مرگور

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ مدرسه ی ابتدایی ممکان مرگور خوش آمد ميگويم ... براي مشاهده کامل مطالب از آرشيو مطالب وبلاگ استفاده کنيد.

        

 طرح فرآیند یاددهی – یادگیری درس  علوم                  از صفحه ی 89 تا 91

نام معلم : حامد رفیعی                موضوع :  سیارات منظومه ی شمسی      پایه ی : چهارم

تعداد دانش آموز : 12                     نام آموزشگاه : دبستان ممکان    

مدت تدریس : 30 دقیقه                تاریخ تدریس : ۸۹/۰۱/۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف

 

هدف کلی :  آشنایی دانش آموزان با سیارات منظومه ی شمسی

 

 

                                  سیارات را بشناسد – 

                                  ویژگی هر سیاره را بداند –        

  اهداف جزیی:        بزرگ ترین و  زیباترین سیاره را    

                               بشناسد- تنها سیاره ای که در آن 

                               زندگی وجوددارد را بداند -  

                             نزدیک ترین و دورترین سیاره به 

                              خورشید  رابشناسد.

               

                     

                          سیارات را به ترتیب نام ببرد – سیارات     

                           را درجدول به ویژگی خود وصل کند-

    اهداف رفتاری :   ویژگی هر سیاره را توضیح دهد-

                                 به سوالات معلم پاسخ دهد.

 

مفاهیم :  سیارات عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون ، پلوتو.

 

 

روش های تدریس :   سفر تخیلی ، سخنرانی ، کار گروهی .

 

 

رسانه های آموزشیوایت برد ، ماژیک ، کتاب درسی ، ورقه ی A4

 

 

 

 

 

 

 

انواع ارزشیابی

 

 

 

                         پاسخ دادن به سوالات درس قبلی .مثل : 

ارزشیابی آغازین :  برای دیدن ستاره ها وماه از چه

                            وسیله ای استفاده می شود؟

 

 

ارزشیابی تکوینی : در حین تدریس سوالاتی پرسیده می شود.

 

 

                         بعد از پایان تدریس در کاغذ به سوالات به

ارزشیابی تکمیلی صورت گروهی پاسخ می دهند.

                           وصل کردن هر سیاره به ویژگی خود.    

          

 

 

 

 

 

 

   فعالیت های مربوط   به  فرآیندهای یاددهی –

          یادگیری

  

      ریز فعالیت های معلم

      ریزفعالیت های

        دانش آموزان

 

معلم به کلاس واردمی شود وپس از ارزشیابی آغازین وایجادانگیزه از طریق پرسیدن سوالاتی درمورد آسمان شب تدریس راشروع می کند.معلم از دانش آموزان می خواهد چشمان خود رابسته وآماده ی سفر به منظومه ی شمسی شوند.در هنگام تدریس و سفر تخیلی معلم سوالاتی را می پرسد ودر آخر پس از پایان تدریس معلم می خواهد چشمان خود را باز کنند وبه سوالاتی که در کاغذ نوشته شده به صورت گروهی جواب دهند.

 

 

دانش آموزان به سوالات معلم در آغاز وپایان تدریس به صورت تنها یا گروهی پاسخ می دهند. چشمان خودرا هنگام تدریس بسته نگه می دارند و خود را در فضا حس می کنند وسکوت را رعایت می کنند.

                               

                                     دانش آموزان در خانه شکل سیارات را در مقوا

فعالیت های خارج از کلاس :     کشیده و ویژگی آن ها   را                     

                                         می نویسند تا در کلاس نصب شود.

 

[ جمعه ۵ آذر۱۳۸۹ ] [ 10:45 ] [ حامد رفیعی ]

[ ]